Strona głównaStartWiadomości

Warunki powierzenia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka określa Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze (Dz.U.2017.0.697 t.j.)

Art.42 wspomnianej ustawy wskazuje, iż:

 1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
 2. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 3. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 4. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 5. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 6. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 7. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 9. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 10. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Zachęcamy do kontaktu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku tel. 77 436 91 25 wew.25 oraz polecamy naszą stronę internetową www.pcpr-prudnik.pl.

gfx/newsart/rodzicielstwozst17.jpg

Autor: Małgorzata Szewczuk

Data publikacji tekstu w dzienniku Prudnicka.pl: Czwartek, 20 - Lipiec 2017r. Nr 2699/news/2017. Wyświetleń: 428.

Napisz swój komentarz

Tagi: prudnik, pomoc, pcpr, rodzic,

Poprzedni i następny tekst

Teksty na podobny temat

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dziennik Prudnicka.pl jest wpisany do rejestru dzienników i czasopism.
Kopiowanie, wykorzystanie, powielanie materiałów dostępnych w serwisie wymaga pisemnej zgody redakcji.
Pomysłodawca serwisu: Stanisław Stadnicki

Projekt i wykonanie: WebInspiracje.pl Stadnicki.pl Projektujemy strony internetowe.

Polecamy:

 • Raclawice.Net
 • KolejPodsudecka
 • Stanisław Stadnicki
 • Do Przodu
 • WebInspiracje