Strona głównaStartRegulamin

Regulamin serwisu to dokument, który określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.prudnicka.pl, nazywanego Dziennikiem Prudnicka.pl lub po prostu Prudnicka.pl. Regulamin dotyczy każdego czytelnika bez wyjątku.

Postanowienia ogólne

Czytelnik, który korzysta z serwisu Prudnicka.pl powinien znać treść tego regulaminu. Jeśli czytelnik nie zgadza się z tym regulaminem, powinien opuścić stronę i nie korzystać z żadnych usług oferowanych przez Prudnicka.pl

Odnośnik prowadzący do regulaminu znajduje się w menu głównym (po rozwinięciu opcji inne) oraz w stopce strony, a tym samym jest dostępny na każdej podstronie Prudnicka.pl.

Serwis prowadzony jest przez redakcję, której szefuje i na której czele stoi Redaktor Naczelny. Redaktor Naczelny jest również administratorem tej strony.

Administrator ma prawo ograniczać dostęp do dowolnego zasobu serwisu jeśli uzna, że czytelnik naruszył postanowienia niniejszego regulaminu. Administrator ma prawo zablokować dostęp do strony wybranemu czytelnikowi, jeśli ten naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.

Redakcja serwisu, zwłaszcza Redaktor Naczelny, wymieniona jest w zakładce kontaktowej.

Prudnicka.pl jest zarejestrowanym w sądzie Dziennikiem, a tym samym działa zgodnie z polskim prawem prasowym. Redakcji Dziennika Prudnicka.pl przysługują pełne prawa dziennikarskie. Redaktor serwisu Prudnicka.pl winien posługiwać się legitymacją dziennikarską zawierającą pieczęć redakcyjną oraz podpis Redaktora Naczelnego.

Zasady korzystania z serwisu Prudnicka.pl

Czytelnik przeglądający serwis Prudnicka.pl zobowiązany jest do korzystania z najnowszych przeglądarek. Dzięki temu nie tylko zapewnia sobie najwyższe bezpieczeństwo, ale także uzyskuje dostęp do wielu nowoczesnych funkcji Prudnicka.pl, które mogą być niedostępne w starszych wersjach oprogramowania.

Zaleca się, by czytelnik miał w przeglądarce włączoną opcję przyjmowania plików cookies (ciasteczek). Domyślnie opcja ta jest włączona. Wyłączenie przyjmowania plików cookies spowoduje, że wiele funkcji Prudnicka.pl nie będzie działało poprawnie w tym logowanie się do konta czytelnika lub dodawanie ogłoszeń.

W czasie korzystania z wybranych usług czytelnik zobowiązany jest do podawania swoich prawdziwych danych, np. istniejącego i działającego adres email. Zabrania się podawania (np. wpisywania w formularzach) danych personalnych innych osób i naruszania praw innych osób.

Artykuły, zdjęcia, kod oprogramowania, kod HTML, stanowią prywatną własność i nie mogą być w żaden sposób kopiowane, powielane, redystrybuowane bez wiedzy i pisemnej zgody Redaktora Naczelnego.

Czytelnik musi wiedzieć, że oprogramowanie serwisu może pobierać adres IP komputera, z którego korzysta czytelnik, a także za pomocą plików cookies, zapisywać na komputerze czytelnika pewne proste informacje. Więcej o tym zagadnieniu czytelnik przeczyta w polityce prywatności.

Redakcja ma prawo zablokować dostęp do wybranych materiałów serwisu Prudnicka.pl i jego podstron i udostępnić te materiały dopiero po uiszczeniu opłaty, wykupieniu przez czytelnika tak zwanego abonamentu.

Redakcja ma prawo przenosić starsze materiały do archiwum, usuwać je ze strony lub umożliwiać do nich dostęp za opłatą, po wykupieniu przez czytelnika abonamentu.

Treści i prawa autorskie

Redakcja dokłada wszelkich starań, by treści serwisu Prudnicka.pl były rzetelne i fachowe. Redakcja dokłada wszelkich starań, by serwis Prudnicka.pl działał w Internecie bez żadnych ograniczeń, a serwer dostępny był w sieci Internet przez 24 godziny na dobę. Jednakże redakcja Prudnicka.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę (także szkodę związaną z utratą przychodów finansowych itp. lub za jakąkolwiek inną stratę związaną na przykład z prowadzoną działalnością), która może być następstwem korzystania z serwisu. Redakcja Prudnicka.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wadliwego funkcjonowania strony głównej i wszystkich podstron serwisu Prudnicka.pl.

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby materiały publikowane w serwisie były zgodne z polskim prawem, przy poszanowaniu praw autorskich.

Wykorzystanie materiałów pochodzących z serwisu Prudnicka.pl, a w szczególności wykorzystanie artykułów, zdjęć, tabel, statystyki itp. na innych stronach internetowych lub w innych dziennikach/czasopismach, bez zgody Redaktora Naczelnego jest zabronione.

Redakcja Prudnicka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane na stronach internetowych, do których prowadzą donośniki (linki, adresy URL) zamieszczone w serwisie Prudnicka.pl. Redakcja Prudnicka.pl nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość ogłoszeń dodawanych przez czytelników. Redakcja nie jest stroną w umowach zawieranych przez czytelników, np. poprzez publikowanie ogłoszeń i odpowiadanie na nie. Redakcja Prudnicka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy wygłaszanych przez czytelników.

Czytelnicy mają prawo zgłaszania sprostowań oraz uwag dotyczących treści zamieszczonych w serwisie Prudnicka.pl. Każde sprostowanie powinno być podpisane.

Wszelkie spory, kontrowersje, problemy, w pierwszej kolejności powinny być rozwiązywane na drodze negocjacji z Redakcją serwisu.

Kontakt z redakcją

Dane kontaktowe redakcji znajdują się w zakładce kontaktowej. Redakcja nie wyraża zgody na kopiowanie i publikowanie informacji kontaktowych do innych serwisów, czy baz danych gromadzących dane kontaktowe.

Każdy czytelnik ma możliwość zgłoszenia swoich uwag dotyczących funkcjonowania serwisu Prudnicka.pl.

Redakcja ma 48 godzin (liczonych w dni robocze), by zareagować na zgłoszenie przez czytelnika sprawy, np. zgłoszenie komentarza, który narusza ten regulamin lub prawo.

Redakcja ma prawo nie odpowiadać na anonimowe listy email lub jakikolwiek inny, anonimowy kontakt.

Konta użytkowników i logowanie

Konto użytkownika, zwane w dalszej części kontem, to mechanizm, który umożliwia w sposób spersonalizowany korzystanie z wybranych usług serwisu Prudnicka.pl, np. dodawanie ogłoszeń lub komentowanie tekstów.

Serwis Prudnicka.pl oferuje dwa sposoby logowania się do konta użytkownika: za pomocą mechanizmu Prudnicka.pl oraz za pomocą mechanizmu Facebook. W pierwszym wypadku użytkownik zakłada konto w serwisie Prudnicka.pl podając swój istniejący adres email, oraz ustalając indywidualne hasło. W drugim przypadku do logowania do serwisu Prudnicka.pl używane są dane użytkownika z serwisu Facebook.

Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą posiadać zgodę opiekunów do korzystania z kont i logowania się do serwisu Prudnicka.pl.

Każdy czytelnik może korzystać tylko z jednego konta w serwisie Prudnicka.pl

Adres email podany w czasie rejestracji lub dane podane poprzez logowanie Facebook nie są upubliczniane jednak mogą służyć do kontaktu redakcji z czytelnikami oraz do wysyłania na adresy email czytelników informacji reklamowych. Takich reklam czytelnik nie będzie traktowa jako spam lub informację niezamówioną.

Redakcja zastrzega sobie możliwość do usuwania z bazy danych informacji o kontach czytelników, którzy nie logowali się przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Hasła użytkowników są zaszyfrowane i w tej postaci przechowywane w bazie danych. Szyfrowane one są metodą md5, w związku z tym redakcja nie ma możliwości ich dekodowania.

Odpowiedzialność czytelników

Przez działanie czytelników rozumie się wszelakie czynności związane z korzystaniem z zasobów serwisu, czytaniem artykułów, dodawaniem komentarzy, dodawaniem ogłoszeń.

Pełną odpowiedzialność za swoje działanie ponosi czytelnik. Czytelnik ponosi w szczególności pełną odpowiedzialność za dodane przez siebie komentarze i ogłoszenia.

Zakazuje się w komentarzach łamanie polskiego prawa, godzenie w uczucia innych czytelników, wymienianie nazwisk (poza własnym) itp. Zabrania się wklejania do komentarzy adresów stron internetowych, które łamią lub mogą łamać prawo oraz adresów stron o treści pornograficznej.

Czytelnik dodając ogłoszenie oświadcza, że jest ono zgodne z polskim prawem, stanem faktycznym, zawiera prawdziwe informacje. Czytelnik oświadcza, że ma pełnię praw do dysponowania przedmiotem oferowanym w ogłoszeniu i wie, że redakcja serwisu nie jest stroną w przypadku zawieranych umów.

System może rejestrować adresy IP czytelników, które mogą być przekazane policji lub innym organom.

Należy zgłaszać redakcji komentarze lub ogłoszenia, których treść może być sprzeczna z tym regulaminem. Redakcja ma 48 godzin (licząc od chwili przyjęcia ogłoszenia) na reakcję.

Redakcja ma prawo blokować lub usuwać komentarze i ogłoszenia, które redakcja uzna za sprzeczne z regulaminem lub ogólnie przyjętymi zasadami komentowania i publikowania ogłoszeń w Internecie.

Redakcja ma prawo stosować blokady i uniemożliwiać dostęp do serwisu wybranym czytelnikom, którzy naruszyli niniejszy regulamin.

Podsumowanie

Regulamin obowiązuje od chwili publikacji w serwisie, to jest od dnia 4 października 2010 roku i może być aktualizowany. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią tego regulaminu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dziennik Prudnicka.pl jest wpisany do rejestru dzienników i czasopism.
Kopiowanie, wykorzystanie, powielanie materiałów dostępnych w serwisie wymaga pisemnej zgody redakcji.
Pomysłodawca serwisu: Stanisław Stadnicki

Projekt i wykonanie: WebInspiracje.pl Stadnicki.pl Projektujemy strony internetowe.

Polecamy:

  • Raclawice.Net
  • KolejPodsudecka
  • Stanisław Stadnicki
  • Do Przodu
  • WebInspiracje